Usługi dla przemysłu i firm wielooddziałowych w zakresie sieciowych usług informatycznych i technicznych

Obejmują kompleksową obsługę technologiczną niezbędną do sprawnego funkcjonowania nowoczesnych organizacji. Oferta skupia się na zapewnieniu  wsparcia technicznego oraz projektowaniu i realizacji szerokiego zakresu instalacji specjalistycznych. Wśród kluczowych usług znajdują się:

Usługi instalacyjne w całej Polsce

 • Instalacja okablowania strukturalnego – tworzenie niezbędnej infrastruktury sieciowej umożliwiającej efektywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną
 • Instalacje światłowodowe – wprowadzanie rozwiązań opartych na technologii światłowodowej, zapewniających wysoką przepustowość i niezawodność transmisji danych
 • Sieci bezprzewodowe – implementacja nowoczesnych systemów Wi-Fi i innych technologii bezprzewodowych w celu zapewnienia mobilności i elastyczności użytkowania sieci
 • Pomiary i audyty okablowania i infrastruktury  przeprowadzanie szczegółowych analiz i ocen stanu technicznego istniejącej infrastruktury sieciowej oraz zalecanie optymalizacji
 • Monitoring IP i systemy bezpieczeństwa – wdrażanie zaawansowanych systemów monitorowania i zabezpieczeń opartych na technologii IP
 • Nagłośnienie 100V obiektów – projektowanie i instalacja systemów nagłośnieniowych do użytku komercyjnego i publicznego
 • Instalacje elektryczne i automatyka – kompleksowe usługi z zakresu elektryki oraz automatyki budynkowej, w tym systemy Satel
 • Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy – wdrażanie systemów kontroli dostępu i zarządzania czasem pracy, zwiększających bezpieczeństwo i efektywność operacyjną
 • Usługi techniczne i montażowe infrastruktury LAN i teletechnicznej

Specjalizacja instalacje okablowania w obiektach wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania.

Profesjonalnie wykonujemy instalacje sieci w obiektach wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania. W rozległych obiektach, sieci lan oparte na skrętce czteroparowej, pracują komplementarnie z okablowaniem światłowodowym a kontrola dostępu czy okablowanie nagłośnienia 100V zrealizowane jest często i za pomocą konwerterów mediów. Posiadamy referencje z kilkuset lokalizacji wysokiego składowania w kraju.

Jak wykonać LAN w hali

Budowa sieci komputerowej w takim obiekcie determinowana jest docelowym rozmieszczeniem szaf dystrybucyjnych w taki sposób by długości okablowania LAN nie przekraczały granicznego dystansu 90m. Sieć światłowodowa determinuje prędkość działania całej struktury. my sugerujemy stosowanie nadmiarowego okablowania jednomodowego o ilości minimum 12 włókien zakończonego w przełacznicach  24 SC DX.  Planowana szafa powinna umożliwiać rozbudowę, my oferujemy konstrukcje umożliwiające wieszanie szaf RACK 19″ na konstrukcjach wsporczych pod dachem hali. Szafa w hali powinna być nie mniejsza niż 12U o głębokości 600mm i posiadać otwierane boki a my sugerujemy szafy 15U ze względu na lepsze pasywne chłodzenie. Konieczne jest zasilenie szaf z dokładnie oznaczonych i dedykowanych obwodów.

Okablowanie pomiędzy CPD a kolejnymi PPD ze względu na krytyczne działanie, realizowane i konfigurowane jest w topologii ringu, a od każdego punktu dystrybucyjnego prowadzimy instalację miedzianą w topologii gwiazdy. Nowoczesne sieci lan w magazynach oparte są na okablowaniu klasy EA U/FTP, a najwięcej urządzeń końcowych korzysta z bezprzewodowej sieci komputerowych opartych na markowych urządzeniach np. Cisco, lub Aruba. Instalacja urządzeń bezprzewodowych (akces pointów) determinowana jest przez układ alejek handlowych.

Układ urządzeń w szafie.

Ze względu na sprawność serwisu sugerujemy zachowanie jednolitych  rozmieszczeń urządzeń aktywnych, oraz zróżnicowanej kolorystyki kabli połączeniowych Patch Cord do różnych zastosowań  np. POE, kamery czy access point.

Cena wykonania instalacji LAN  w hali

Ze względu na czas wykonania i konieczność wynajmu podnośników nożycowych koszt wykonania sieci i jest wyższy niż w biurowej instalacji sieci komputerowej i determinują go czynniki związane z korytowaniem korytami stalowymi i wynajmami zwyżek oraz pracami w weekendowych oknach serwisowych.

BHP prac wysokościowych

Prace wysokościowe wymagają stosowania restrykcyjnych zasad BHP, wygrodzeń i zabezpieczeń przed upadkiem, oraz upuszczeniem narzędzi i materiałów. Konieczne jest właściwych środków ochrony osobistej, uprzęży, szelek, kasków i zabezpieczeń przed upadkiem.

Oznaczenia i dokumentacja sieci komputerowej

Oznaczenia i dokumentacja sieci komputerowej w dużym obiekcie jest kluczowym składnikiem pracy, bez niej wsparcie Informatyczne nie jest w stanie poprawnie współpracować z obsługą obiektu.

Obszar i sposób działania firmy rozciąga się na współpracę z przedsiębiorstwami głównie na obszarze do około 350 km od Krakowa, obejmując przy tym wytworzenie dokumentacji technicznej (w tym CAD) wraz z oznaczeniami i identyfikacją okablowania. Realizowane są zarówno nowe inwestycje jak i bieżące utrzymanie ruchu, konserwacja oraz serwis.

Montaże są przeprowadzane w różnorodnych obiektach, od obiektów wysokiego składowania, przez hale produkcyjne, budynki biurowe, uczelnie i szkoły, po obiekty sportowe i użyteczności publicznej, jak również infrastrukturę techniczną.

Usługi informatyczne

 • Wsparcie fizyczne działu IT Klienta  – usługa „zdalne ręce”, kompetentny informatyk wykonuje instalację serwera, routera, access pointów, itp. w lokalizacji klienta i pod jego (zdalnym ) kierunkiem, może skonfigurować, otworzyć zdalny dostęp do konfiguracji itp.
 • realizacja zleconych usług IT  – fizyczne zmiany w całej strukturze firmy, wsparcie konfiguracyjne
 • Serwis IT pierwszej linii wsparcia

 

.TEL:+48603228890  Kontakt techniczny w sprawie usług dla firm wielooddziałowych i produkcyjnych.

możesz przeczytać też więcej o usługach i realizacjach dla przedsiębiorstw [] Czytaj więcej