Migracje i relokacje systemów informatycznych, sprzętu komputerowego i automatyki biurowej.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w instalacjach informatycznych, sieciowych i teletechnicznych, podejmujemy tematy relokacji systemów informatycznych przedsiębiorstw i instytucji. Prace te prowadzone są w obrębie budynków lub związane są z przeprowadzkami pomiędzy różnymi lokalizacjami.
Obejmują także tematy podziału i scalania sprzętu i okablowania szaf z centralnych i pośrednich punktów dystrybucyjnych na obszarze firmy.

Prace obejmują między innymi:

Przenoszenie, przeprowadzki, rozbudowy i przebudowy szaf teleinformatycznych lub serwerowni, wraz z ponownym uruchomieniem wszystkich urządzeń systemu.

Procedura przeniesienia serwerowni obejmuje poniższe prace  informatyczne i techniczne

 • uzgodnienie terminu i długości okna serwisowego,
 • dokładną inwentaryzację połączeń,
 • opracowanie schematu blokowego przebudowywanych szaf lub całych serwerowni,
 • uzgodnienie z zamawiającym projektu elewacji nowych szaf i planowanej kolorystyki i oznaczeń połączeń,
 • opracowanie i wdrożenie schematu oznaczeń
 • oznaczenie urządzeń
 • przegląd i weryfikacja nowej lokalizacji
 • przygotowanie kabli krosowych odpowiedniej długości i kolorów
 • rozłączenie i przeniesienie urządzeń
 • konieczne prace kablowe światłowodowe i miedziane ( spawanie, mufy, łączniki)
 • montaż i podłączenie urządzeń w nowej lokalizacji
 • niezbędne pomiary i testy
 • uruchomienie i przekazanie zamawiającemu do weryfikacji

więcej o usługach IT można przeczytać na naszej stronie poświęconej usługom informatycznym i technicznym

Przenoszenie, przeprowadzki i reorganizacja sprzętu biurowego IT wraz z ponownym uruchomieniem wszystkich urządzeń.

Obejmuje wszystkie prace związane z przeniesieniem informatyki biura, ustawieniem i podłączeniem drukarek i pozostałego sprzętu, wraz z montażem osłon kablowych.

Jeśli relokacja odbywa się w przestrzeni o charakterze OpenSpace w zakresie usługi może być też przeniesienie floor-boxów lub kolumn kablowych we właściwe miejsca.W ramach dodatkowych usług na zlecenie wykonujemy naprawę gniazd elektrycznych, sieciowych, ułożenie okablowania na posadzkach w listwach podłogowych. Dzięki temu możemy zapewnić w pełni funkcjonujący system informatyczny, gotowy do natychmiastowego użycia.

Przeprowadzki, relokacje i przebudowy systemów automatyki biurowej i monitoringu.

Usługa obejmuje reorganizację monitoringu i automatyki wynikającą ze zmian aranżacji biur i obszarów np. przenoszenie i montaż :

 • ekranów elektrycznych, rzutników sterowanych
 • systemów kontroli dostępu
 • manipulatorów, czujek
 • central telefonicznych
 • centralek KD i alarmowych
 • kamer, rolet
 • innego typu urządzeń technicznych zasilanych elektrycznie
 • przełączenia sterowania i zasilania wraz z odpowiednimi pomiarami

Obszar i sposób działania firmy rozciąga się na współpracę z przedsiębiorstwami głównie na obszarze województwa małopolskiego , obejmując przy tym wytworzenie dokumentacji technicznej (w tym CAD). Realizujemy zarówno nowe inwestycje jak i bieżące utrzymanie ruchu, konserwację oraz serwis.

Montaże są przeprowadzane w różnorodnych obiektach, od obiektów wysokiego składowania, przez hale produkcyjne, budynki biurowe, uczelnie i szkoły, po obiekty sportowe i użyteczności publicznej, jak również infrastruktury technicznej.

.TEL:+48603228890  Kontakt techniczny w sprawie usług dla przedsiębiorstw w Krakowie i Małopolsce.

możesz przeczytać też więcej o usługach i realizacjach dla przedsiębiorstw [] Czytaj więcej