Projektowanie sieci komputerowych dla biura, hotelu magazynu, lub fabryki.

Oferujemy projektowanie sieci komputerowych, w zakresie mediów transmisyjnych jak i doboru sprzętu i rozwiązań informatycznych, oraz rozwiązań pomocniczych jak wydajności klimatyzacji, rozdzielnie zasilające czy układy UPS. Realizujemy wszystkie etapy projektowania od założeń projektowych ustalanych z Klientem,

 • przez projekt logiczny sieci,
 • projekt warstwy fizycznej sieci LAN ( w tym WLAN),: okablowanie pionowe i okablowanie poziome
 • wybór dobór urządzeń sieciowych
 • w zależności od sposobu transmisji [medium transmisyjnego] oferujemy projekty sieci lan
 • bezprzewodowych
 • światłowodowych
 • miedzianych

Certyfikaty producentów okablowania

Posiadamy certyfikaty projektanta okablowania od producentów Corning, A-LANtec Molex oraz BKT Elektronik. Posiadane kompetencje upoważniają do projektowania lokalnej sieci komputerowej i a certyfikaty do udzielania 25 letniej gwarancji systemowej na okablowanie miedziane i światłowodowe tych producentów. Posiadamy również certyfikaty instalatora okablowania.

projektowanie sieci komputerowych w zakresie medium transmisyjnego,

 • oferujemy dobór klas okablowania miedzianego,
 • rodzaje światłowodów,
 • rozmieszczenie Access Pointów,
 • lokalizację Punktów dystrybucyjnych, w tym głównego punktu dystrybucyjnego [MDF – Main Distribution Frame], oraz pośrednich punktów dystrybucyjnych [IDF – ang. Intermediate Distribution Frame]
 • projekt zasilania i wyposażenia puntów dystrybucyjnych i gniazd użytkowników

projektowanie sieci LAN w zakresie rozwiązań informatycznych:

 • projekt logiczny sieci,
 • wybór topologii sieci lan, Topologia gwiazdy i Topologia pierścienia
 • dobór adresacji IP,
 • definicję podsieci VLAN, podział na podsieci
 • dobór odpowiednich routingów wiążących sieci lan z innymi
 • przygotowanie niezbędnych VPN
 • oraz dobór aktywnych urządzeń sieciowych aktywnych.

W projektowaniu sieci LAN zapewniamy istotne  cechy sieci LAN, takie jak:

 • Prędkość transmisji danych
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Skalowalność
 • Sposób zarządzania

Złożoność projektu sieci komputerowej to proces planowania i projektowania infrastruktury sieciowej, która umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami i systemami w organizacji. każdy ze składników projektu współistnieje z pozostałymi i ma wpływ na wydajność sieci.

projekty prostych sieci LAN

obejmują pojedyczy CPD ( centralny punkt dystrybucyjny) wraz z zasilaniem, okablowanie miedziane Klasy E ( cat.6) powiązanie Topologii gwiazdy i warstwy 3 wraz z siecią wifi i routingiem do sieci Internet.

Projektowanie sieci LAN enterprise.

w większych obszarach o krytycznym dostępie do sieci często wykorzystywane są światłowody obsługujące zastosowaną topologię pierścienia, Główny punkt dystrybucyjny [MDF/CPD] oraz pośrednie punkty dystrybucyjne, [IDF], zasilanie awaryjne wraz z generatorami, klimattyzacja punktów dystrybucyjnych, switche warstwy 2 komunikujące się po mac adresach, routingu wewnętrzne i zewnętrzne oraz kontrolery WiFi. Z wykorzystaniem switchy i routerów Cisco, lub Arub oraz Firewalli fortigate dla zwiększenia ochrony danych, przygotowujemy dokumentację do planowanej konfiguracji urządzeń aktywnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie projektów sieci komputerowej.