Pomiary, audyt i paszportyzacje sieci LAN, WIFI, Światłowodowych.

  • Audyt sieci komputerowej, okablowania, transmisji, oraz warstwy sprzętowej
  • Prowadzimy paszportyzacje sieci LAN, ujednolicenie standardów dla wielu obiektów rozproszonych obiekty do ok. 5 tys torów, porządkowanie serwerowni, uzgadnianie standardów.
  • Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i serwisowe sieci miedzianych i światłowodowych, pomiary i odbiory w zakresie sieci bezprzewodowych.
  • Tworzymy lub aktualizujemy dokumentację do badanej sieci.

Mierzymy instalacje miedziane do kategorii 7A [klasa FA  wg ISO] ekranowane i nieekranowane. Wykonujemy pomiary reflektometryczne (OTDR), tłumiennościowe (OTLS) i certyfikacyjne włókien światłowodowych, jedno i wielomodowych.Nasze urządzenia posiadają aktualną kalibrację. Na życzenie wykonujemy też pomiary ochronne instalacji elektrycznych, oraz pomiary oświetlenia. Badamy też propagację i zakłócenia w sieciach bezprzewodowych za pomocą własnego sprzętu Ekhau sidekick.

W trakcie pomiaru na bieżąco określamy zgodność z wymogami, normą oraz ewentualne błędy, pomagamy też w ich usunięciu. Jeśli wymagane jest wyłącznie określenie zgodności z specyfikacją wykonujemy pomiar i protokół. Na życzenie drukujemy protokół w miejscu wykonywania pomiaru.

Mierzymy aby potwierdzić zgodność okablowania z wymaganiami sieci, oraz obowiązującymi normami. Testujemy by zdiagnozować uszkodzenia, pogorszenie, przerwy w transmisji i pomóc je wyeliminować. Przyczyną wadliwej pracy sieci jest utrata parametrów kanału transmisyjnego. Jest to spowodowane złym wykonaniem połączeń, starzeniem się nośnika i elementów złącznych lub też uszkodzeniami mechanicznymi. W sieciach bezprzewodowych dochodzą do tego jeszcze zmiany ustawienia anten na skutek działania czynników atmosferycznych, zmiany związane z wpływem zabudowy i zakłóceń elektromagnetycznych w obszarze.

Instalacje mierzymy przed oddaniem do użytkowania, dla działających co 5 lat, oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów pracy sieci.

Przykładowe wyniki pomiarów w pdf: