Pomiar zasięgu sieci bezprzewodowej

Wykonawstwo WLAN
Wykonujemy profesjonalne instalacje WiFi w obiektach przemysłowych i wielkopowierzchniowych, magazynach wysokiego składowania, w obiektach o zwiększonym udziale zakłóceń elektromagnetycznych, hotelach, biurach, szkołach. Wykonujemy sieci bezprzewodowe z zabezpieczeniem przepustowości dla kolektorów danych (np. Zebra MC9200), sieci otwarte z filtrowaniem zawartości, logowaniem ruchu i użytkowników.Oferujemy rozwiązania z kontrolerem Cisco, Ubiquiti, konfiguracje mikrotik, rozwiązania zlecone, pomiary i audyt sieci bezprzewodowych, w standardach 802.11a,b,g,n,ac.

Projekty WIFI
Projektujemy i badamy sieci bezprzewodowe za pomocą najwyższej klasy licencjonowanego rozwiązania EKHAU Sidekick. Wykonujemy inwentaryzację obiektów dla potrzeb projektowania sieci. Pracujemy na otrzymanych podkładach budowlanych DWG oraz innych formatach rysunkowych.

POE i 10 Gbit dla WLAN
Wykonujemy okablowanie AP umożliwiające zasilanie urządzeń w standardzie POE, oraz instalacje światłowodowe umożliwiające transmisje z prędkością 10GBit dla instalacji LAN i AccessPointów oddalonych od serwerowni na znaczne odległości.

Analiza i naprawa sieci bezprzewodowych – Ekahau:
Jeśli pomimo nakładów nie jesteś zadowolony z działania swojej sieci WIFI skorzystaj z profesjonalnego badania sieci.
Ekahau Sidekick oraz oprogramowanie Site Survey pozwala na analizę i rozplanowanie struktury sieci WLAN/Wi-Fi pod kątem wydajności, zakłóceń, SNR, mapy zasięgu AP, analizy kanałów, podziału użytkowników między AP, interferencji między kanałami i sieciami, oraz innych funkcji np. pomiar zasięgu Bluetooth.
Wykonujemy raporty analizujemy ruch w sieci, korygujemy prawidłowo kanały I rozmieszczenie Access Pointów, optymalizujemy istniejące i proponujemy właściwe rozwiązania.

W sprawach technicznych lub wycen proszę o kontakt pod nr. 603 22 88 90

Proces realizacji sieci bezprzewodowej obejmuje
• analiza wymagań klienta
• wybór anten i AP
• stworzenie planu rozmieszczenia urządzeń
• wizja lokalna, badanie istniejących sieci
• poprawki do planu rozmieszczenia
• konfiguracja i instalacja AP
• pomiary zasięgu sieci bezprzewodowej
• przekazanie dokumentacji

Przykładowe badanie sieci bezprzewodowej.