• CCTV (ang.Closed Cirquit television): telewizja przemysłowa, rozwiązanie monitoringu wizyjnego z reguły oparte o transmisję inną niż IP  np. po kablu koncentrycznym 

• LAN (ang.Local Area Network): lokalna sieć, która łączy komputery, routery, switche za pomocą połączenia kablowego.

• WLAN (ang.Wireless Local Area Network): lokalna sieć, która łączy urządzenia za pomocą połączenia bezprzewodowego.

• WIFI (ang.Wireless Fidelity): zestaw standardów, należących do technologii radiowych, która jest powszechnie stosowana do nawiązywania połączeń bezprzewodowych pomiędzy urządzeniami.

• SAN (ang. Storage Area Network): sieć pamięci masowej, zapewniający komputerom  dostęp do zasobów pamięci masowej.

• WAN (ang.Wide Area Network): sieć komputerowa, która swoją objętością wykracza poza tereny miast, kraju a nawet kontynentu.

• IP (ang.Internet Protocol): podstawowy protokół komunikacyjny, który zawiera zbiór reguł i kroków postępowania, które są wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i przekazywania danych.

• KD (Kontrola Dostępu): system zabezpieczeń, który ma na celu zapewnienie dostępu do zasobów określonym osobom.

• RCP (Rejestracja Czasu Pracy): zestaw narzędzi technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowaniu aktywności pracowników.

• POE (ang.Power Over Ethernet): technologia przesyłu energii elektrycznej za pomocą przewodu sygnałowego do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet.

• FTTD (ang.Fiber To The Desk): Połączenie światłowodowe połączone z głównego komputera do terminala obok biurka użytkownika.

• FTTO (ang.Fiber To The Office): Połączenie światłowodowe połączone z głównego komputera do FTTO Switcha obok komputera użytkownika.

• SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu): system zabezpieczeń chroniący obiekt przed wtargnięciem osób nieupoważnionych.