Kontrola Dostępu

Instalacja oparta o urządzenia firmy Roger

RCP, RACS 4

System kontroli dostępu RACS 4 może zostać podzielony na osobne gałęzie zwane podsystemami kontroli dostępu. System kontroli dostępu RACS zarządzany jest z poziomu bezpłatnego oprogramowania PR Master za pośrednictwem portów szeregowych (COM lub USB) lub poprzez sieć komputerową (WAN/LAN). System kontroli dostępu RACS 4 jest dedykowany do małych oraz średnich instalacji kontroli dostępu i może obsługiwać do 1000 przejść oraz od 1000 do 4000 użytkowników.