Audyt zużycia energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Audyt wielkości i sposobu zużycia energii elektrycznej, uzupełniony o weryfikację rachunków od dostawców energii doprowadza do znaczącej obniżki rocznych rachunków za prąd. Nawet w średniej wielkości biurze, rachunki za energię elektryczną stanowią znaczący udział kosztu powierzchni.

Jak wykonujemy audyt zużycia energii elektrycznej

Określenie celu Audyt zużycia prądu:
w 90% przypadków celem działań jest obniżenie rachunków za energię elektryczną. W pozostałych przypadkach jest to dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększonego zużycia.

Przygotowanie Na tym etapie zbieramy informacje o obiekcie, w tym rzuty budynków, dane z rachunków o zużyciu energii elektrycznej, w tym szczegółowe informacje o obecnych systemach i urządzeniach elektrycznych. Obejmuje analizę rachunków za energię i spotkanie z zarządcą obiektu. Bardzo często już na tym etapie udaje się wskazać możliwe oszczędności wynikające ze znacznego udziału mocy biernej, zmiany dostawcy prądu czy taryf.

Prace analityczne na miejscu  Przeprowadzamy analizę dokumentacji oraz szczegółowe badanie obiektu, w tym inspekcję oświetlenia, HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), sprzętu biurowego, maszyn przemysłowych i innych urządzeń elektrycznych. Sprawdzane są ustawienia systemów, stan konserwacji oraz wszelkie widoczne problemy wpływające na efektywność energetyczną. Wykonujemy pomiary mocy biernej i weryfikację możliwości jej skompensowania, określamy źródła jej występowania, podłączamy rejestrator i analizator na konieczny czas pomiaru, wykonujemy pomiary zużycia przez podstawowe odbiorniki.

Analiza danych Zebrane informacje są analizowane, aby zrozumieć wzorce zużycia energii i zidentyfikować obszary, w których można zrealizować oszczędności. Analiza obejmuje ocenę opłacalności usprawnień.

Rekomendacje Na podstawie zebranej wiedzy i analiz, określamy zalecenia dotyczące działań, które mogą pomóc w osiągnięciu oszczędności energetycznych. Mogą to być proste zmiany, takie jak ulepszenie oświetlenia lub kompensacja mocy biernej, czy wymiana systemów HVAC na bardziej efektywne energetycznie.

Raportowanie Wyniki audytu przedstawiamy w formie raportu, który zawiera szczegółowy opis obecnej sytuacji energetycznej obiektu, identyfikację obszarów możliwych do poprawy oraz zalecenia wraz z szacunkami oszczędności i kosztów wdrożenia. Wskazujemy możliwe sposoby wprowadzenia zmian w życie, a na życzenie Klienta proponujemy wykonawców czy to kompensacji mocy biernej, czy też innych zmian. Jeśli wykonane zostały zmiany, oferujemy monitoring i weryfikację ich skuteczności.

Koszty i czas audytu bardzo zależą od skomplikowania obiektu, ilości rozdzielnic, możliwości wydzielenia obwodów zasilania dla konkretnych najemców i zaczynają się od kilkuset złotych.

Efekt audytu zależny jest też od pory roku – warto uwzględnić zmiany w ogrzewaniu lub chłodzeniu obiektów w zależności od temperatury zewnętrznej.

    Obszar i sposób działania firmy rozciąga się na współpracę z przedsiębiorstwami głównie na obszarze województwa małopolskiego ,

    .TEL:+48603228890  Kontakt techniczny w sprawie usług audytu  kosztów zasilania dla przedsiębiorstw 

    możesz przeczytać też więcej o usługach i realizacjach dla przedsiębiorstw [] Czytaj więcej