TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE (TSM)

TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE (TSM)

Oferujemy zgodny z normami i wytycznymi Orange montaż TSM – telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych, wraz z wykonaniem niezbędnych oznaczeń i pomiarów. Skrzynka obejmuje spawane połączenie światłowodowe, miedziane F/UTP, oraz okablowanie koncentryczne TV i zasilające 230V.

Przygotowujemy również wyposażenie pomieszczenia technicznego gdzie zlokalizowane są główne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej budynku:

 • Szafy dystrybucyjne RACK zawierające:
 • Optyczny Punkt Styku (OPS),
 • Optyczny Punkt Przyłączeniowy (OPP),
 • Okablowanie UTP
 • Okablowanie RG 6

Wymagania dla telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM)

 • Skrzynka teletechniczna w rozumieniu telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej, powinna spełniać wymagania dla instalacji telekomunikacyjnej budynku wielorodzinnego, określone w Rozporządzeniu Ministra
  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065), z późn. zm., a w szczególności powinna
  umożliwiać:
 •  zainstalowanie urządzeń aktywnych: ONT, switch ethernetowy, router, itp., (zasilanie AC 230V),
 •  zainstalowanie urządzeń pasywnych: rozgałęźniki, filtry, itp.,
 •  łączenie kabli wewnątrzbudynkowej instalacji telekomunikacyjnej z urządzeniami i/lub kablami
  instalacji mieszkaniowej,
 •  zakończenie co najmniej dwóch włókien światłowodu wraz z elementami organizacji (zapas kabli,
  spawy) i gniazdami SC/APC,
 •  zakończenie innych kabli okablowania strukturalnego budynku np. do instalacji domofonowej.

 

Skontaktuj się w sprawie usług  instalacji  Krakowie i okolicach, : +48 603 22 88 90