Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o. z dumą informuje, że nasz zespół ukończył szkolenie z stosowania mas ogniowych w instalacji okablowania zasilającego, i okablowania strukturalnego sieci LAN,  organizowane przez firmę Hilti. Zdobyta wiedza obejmuje bezpieczne użytkowanie, konserwację oraz efektywną pracę z masami ogniowymi.
Szkolenie odbyli Pan Jakub Kwiecień i Pan Arkadiusz Bilski

 

Klasy odporności pożarowej i ogniowej elementów budynku

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku, elementy budowlane oraz przepusty kablowe muszą spełniać określone wymagania co do klasy odporności ogniowej. Poniżej przedstawiono tabelę z parametrami odporności dla różnych klas: Z reguły serwerownie posiadają podwyższoną klasę odporności pożarowej i wymogi szczelności pomieszczenia, Okablowanie światłowodowe i miedziane prowadzone jest przez oddzielne strefy Pożarowe a przepusty pomiędzy nimi wymagają wykonania przepustów zgodnych z wymogami PPoż.

Kl.Odp.poż. Strop Ściana Zewn. Ściana Wewn.
A REI 120 EI120 EI60
B REI 60 EI60 EI30

Legenda:

E: Szczelność Ogniowa (w minutach),  I: Izolacyjność Ogniowa (w minutach)  R: Nośność Ogniowa (w minutach), zgodnie z Polską Normą
Uwagi:
Dla archiwów, serwerowni i innych specjalnych pomieszczeń, projektant może narzucić odrębne parametry EI. Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań dla danej klasy odporności pożarowej budynku co może wykluczać wykonanie przepustów kablowych..

1. Masa Uszczelniająca CP 673 Cechy i Aplikacja

Cechy: Łatwa w stosowaniu, wyciskania lub malowania,  Możliwość rozbudowy przejścia, Dobre właściwości użytkowe – łatwe do malowania, Elastyczna, szybkoschnąca powłoka, Szeroki zakres aprobaty technicznej,Stosowanie autonomiczne lub z blokami wełny mineralnej ogniochronnej.
Zastosowanie: Uszczelnienie otworów, kabli, korytek kablowych, rur w ścianach i stropach. Idealna do dużych otworów. Zakres temperatury stosowania: 5 – 40 °C.

2. Piana Ogniochronna CFS-F FX Cechy i Aplikacja

Cechy: Uniwersalna: pojedyncze kable, wiązki kablowe, koryta i trasy kablowe, Możliwość rozbudowy przejścia, łatwość formowania piany, Możliwy montaż z jednej strony. Stosowanie autonomiczne lub z z bloczkami ognioochronnymi. Piana jest idealna dla przepustów okablowania strukturalnego, nie wymaga stosowania wełny i malowania kabli.
Zastosowanie: Elektryka: kable, wiązki kablowe, koryta i trasy kablowe. Aprobata dla połączenia z bloczkami ognioochronnymi. Zakres temperatury stosowania: 10 – 35 °C.