Normy stosowane przy projektowaniu i wykonawstwie sieci LANW naszych pracach stosujemy normy międzynarodowe, europejskie i krajowe, tworzone przez komitety normalizacyjne.
ISO International Organization for Standardization (ISO)norma międzynarodowa;
IEC International Electrotechnical Commission Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (EN) norma europejska
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
ETSI European Telecommunications Standards Institute
PKN Polski Komitet Normalizacyjny (PN) norma polska

 

PN-EN 50173,oraz ISO/IEC 11801: Normy te dostarczają zaleceń dla instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego, definiując parametry transmisyjne i fizyczne dla miedzianych i światłowodowych torów przesyłowych.
PN-EN 50174: Norma ta zawiera wskazówki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci okablowania, określając typy kabli i złącz oraz ich zastosowanie.
PN-EN 50174: Skupia się na planowaniu i wykonawstwie instalacji wewnętrznych, zawierając informacje o okablowaniu strukturalnym miedzianym i światłowodowym.
PN-EN 50310: Dotyczy stosowania połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z sprzętem informatycznym, określając metody budowy sieci zasilającej i instalacji uziemiającej.
PN-EN 50346: Opisuje metody testowania zainstalowanego okablowania strukturalnego.

Etapy wykorzystania norm w procesie budowy sieci okablowania strukturalnego:

Projektowanie budynku: PN-EN 50310, PN-EN 50173, ISO/IEC 11801
Wybór okablowania: PN-EN 50174, PN-EN 50174, PN-EN 50310
Planowanie instalacji: PN-EN 50174-1, PN-EN 50174, PN-EN 50310, PN-EN 50346
Instalowanie okablowania: PN-EN 50174
Eksploatacja okablowania: PN-EN 50174

GSM:603228890 Kontakt techniczny