Szkolenie Roger RACS5 – System kontroli dostępu i automatyki budynkowej

System ROGER RACS 5 to Skalowalny System Kontroli Dostępu, Bezpieczeństwa i Automatyki dla Przedsiębiorstw. Dzięki swojej skalowalności, system jest idealnym wyborem dla małych przedsiębiorstw, a także dla dużych kompleksów biurowych, hoteli czy stadionów.

Główne Funkcje Systemu RACS 5:

 • Kontrola Dostępu: Zapewnia bezpieczny i kontrolowany dostęp do pomieszczeń i obszarów, w tym do wind.
 • Zarządzanie Alarmem: Umożliwia sterowanie systemem alarmowym i prezentację jego stanu na punktach logowania.
 • Automatyka Budynkowa: Realizuje zadania związane z automatyką budynkową, zwiększając komfort i efektywność energetyczną.
 • Monitorowanie i Rejestracja: Śledzi pracę systemu w czasie rzeczywistym i rejestruje wszystkie zdarzenia.
 • Rozliczanie Czasu Pracy: Przygotowuje dane do systemów rozliczania czasu pracy.
 • Zarządzanie i Integracja: Oferuje dostęp do bazy danych przez API oraz zarządzanie użytkownikami za pośrednictwem serwera integracji.

Komponenty Systemu RACS 5:

 • VISO: Oprogramowanie do konfiguracji i obsługi systemu, oferujące wysokopoziomowe narzędzia zarządzania.
 • RogerVDM: Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń.
 • Kontrolery MC: Serce systemu, zarządzające kontrolą dostępu i zabezpieczeniami.
 • Terminale MCT: Punkty interakcji dla użytkowników, umożliwiające logowanie i kontrolę dostępu.
 • Ekspandery MCX: Rozszerzenia systemu, zwiększające jego możliwości i elastyczność.
 • Interfejsy Specjalizowane: Zapewniają integrację z zewnętrznymi systemami i urządzeniami.

System RACS 5 jest nie tylko rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo i kontrolę dostępu, ale także narzędziem, które pozwala na efektywną zarządzanie i automatyzację pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Dzięki łatwej skalowalności i kompleksowym funkcjom, system RACS 5 jest przyszłościowym wyborem dla każdego biznesu, niezależnie od jego wielkości.

 

Uzyskaliśmy świadectwo ukończenia szkolenia z „projektowania, instalowania, programowania oraz konserwacji systemu kontroli dostępu RACS 5” firmy Roger.

Szkolenie prowadzone było przez inżynierów ROGER prezentując nam swój system wraz z jego możliwościami oraz praktyczne warsztaty budowy od postaw wraz z konfiguracją dobranych przez specjalistów scenariuszy takich jak np. przejście dwustronne, strefy alarmowe itp.

Certyfikat otrzymał:
• Marek Żaczek