Instalacje elektryczne Kraków


Zasilanie podstawowe systemów komputerowych
wykonujemy instalacje elektryczne dla serwerowni i urządzeń teletechnicznych
zasilanie szaf teletechnicznych, dostarczamy osprzęt zasilający szafy,
układy pomiarowe I przełączeniowe dla szaf
realizujemy zasilanie dla obszarów okablowania strukturalnego
dobieramy i montujemy dedykowane kompensatory mocy biernej dla UPS-ów serwerowni i urządzeń teleinformatycznych
zasilanie klimatyzacji w serwerowniach
projektujemy rozdzielnie dedykowane dla serwerowni, układy bypas I przyłącza zasilania awaryjnego

Zasilanie awaryjne dla urządzeń komputerowych
realizujemy zabezpieczenia na wypadek awarii zasilania
wdrażamy rozwiązania UPS – Uninterruptible Power Supply system awaryjnego zasilania dla serwerowni jak i całych sieci,
dostarczamy i montujemy UPSY o mocach do 50KVA, oferujemy rozwiązania APC I Eaton o czasie autonomii od kilku do kilkuset minut,
dostarczamy i konfgurujemy systemy powiadamiania o awariach zasilania

Zasilanie ogólne
instalacje zasilania biur i obiektów, trasy kablowe, rozdzielnice
układy zasilania obszarów roboczych, handlu biur i produkcji, głównie średniej wielkości
instalacje komercyjne
zasilanie maszyn i urządzeń przemysłowych
zasilanie odbiorów nietypowych I oświetlenia

Usługi pomiarowe
wykwalifikowani technicy realizują pełny zakres pomiarów sprawdzających ochronnych okresowych i okolicznościowych, w tym pomiar czasu i prądu zadzialania wyłącznika różnicowo prądowego, pomiar pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji
pomiary wykonujemy nowoczesnymi urządzeniami SONEL a do każdego pomiaru sporządzamy właściwą dokumentację i protokoły
nasze pomiary są wiarygodne a dokumentacja rzetelna

Przykładowe pomiary