Author Archives: Ratio2

Okablowanie strukturalne

Działamy od 1994 roku, wykonujemy instalacje sieci komputerowych i teletechniczne, instalacje do transmisji danych, głosu i obrazu, instalacje okablowanie strukturalnego.

Sieci bezprzewodowe

Wykonujemy profesjonalne instalacje WiFi w obiektach przemysłowych, wielkopowierzchniowych, biurowych
i innych. Korzystamy z profesjonalnego rozwiązania Ekahau Sidekick.

Instalacje światłowodowe

Wykonujemy wszystkie instalacje i pomiary światłowodowe jedno i wielomodowe, 1, 10, 40Gbit, dla sieci LAN i rozwiązań monitoringu oraz automatyki. projekty i pomiary okresowe i serwisowe.

Pomiary, Audyty

Prowadzimy paszportyzacje sieci LAN, WLAN, ujednolicenie standardów dla wielu obiektów rozproszonych, obiekty do ok. 10 tys. torów, porządkowanie serwerowni, uzgadnianie standardów.

Monitoring IP, KD, RCP

Instalacje monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, instalacje nagłośnieniowe i multimedialne, automatyka budynkowa i systemy alarmowe.

Elektryka dedykowana

Realizujemy prace związane z montażem i konserwacją instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV m in.: elektryczne instalacje biurowe i przemysłowe, instalacje oświetleniowe.